Polityka prywatności. RODO

Polityka prywatności/ Rodo
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOT. POZYSKIWANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych wrażliwych jest firma E-grafka Urszula Rusinek, z siedzibą: ul. Budzyńskiego 7, 62-301 Marzenin, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi czynności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz banych wrażliwych w zakresie wykonywania usług paramedycznych, które nie będą nikomu udostępniane.
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest URSZULA RUSINEK, adres e-mail: ula@e-grafka.pl .
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych wrażliwych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Podanie danych jest niezbędne do uzyskania zgody na wykonanie zabiegu oraz przeprowadzenie wywiadu zdrowotnego przed podjęciem terapii. W przypadku braku pozyskania danych osobowych oraz danych wrażliwych, współpraca jest niemożliwa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych wrażliwych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do właściciela firmy,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie zgody danych osobowych i danych wrażliwych.

  1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane wrażliwe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane wrażliwe będą przechowywane w siedzibie firmy.
Call Now Button